Wat is het verband tussen alcoholgebruik en gewelddadig gedrag?

Wanneer sommige mensen alcohol drinken, kunnen ze agressief of beledigend worden. Dit is wat er gebeurt en wat je kunt doen om het te voorkomen.

Afbeelding van iemand die schreeuwt

Alcohol beïnvloedt de gedeeltes van de hersenen waar agressie wordt geregeld en verlaagt de remmingen die normaal gesproken agressieve impulsen in toom houden (1, 2). Als gevolg daarvan kunnen sommige mensen, wanneer ze overmatig drinken, beledigend of gewelddadig worden tegen andere mensen, een gevecht aangaan of agressief rijden.

Er is een aangetoond verband tussen gewelddadig gedrag en overmatig drankgebruik, zowel voor de geweldpleger als voor de slachtoffers (3). Deskundigen zijn het erover eens dat geweld het resultaat is van verschillende factoren – geestelijke gezondheid, sociale acceptatie van agressief en gewelddadig gedrag en bepaalde situaties en contexten (2, 4-7). Geweld komt immers voor zonder alcoholgebruik en de meeste mensen die drinken worden niet gewelddadig.

Als je merkt dat je gedrag verandert als je alcohol drinkt en je agressief wordt in de manier waarop je reageert en handelt, kun je het beste stoppen met drinken. En in de toekomst zou je goed moeten kijken naar wanneer en hoeveel je drinkt. Je kan ook baat hebben bij een gesprek met een arts.

Anderzijds, als je je onveilig voelt door alcoholgebruik of als je je zorgen maakt over het alcoholgebruik van iemand anders, kun je het beste de potentieel gevaarlijke situatie verlaten en hulp vragen aan iemand die je vertrouwt - er is ondersteuning en onderdak beschikbaar.

Maak je je zorgen over de gevolgen van alcoholgebruik?