Ta risikovurderingstesten vår

The alt

Denne egenvurderingstesten om alkoholkonsum er basert på WHOs AUDIT-verktøy (1) og kan bidra til å fastsette din risiko for problemer med alkoholkonsum. Den gir ikke råd eller anbefaler spesifikke intervensjoner. Enten du fullfører denne for deg selv eller for noen andre, oppmuntrer vi deg til å følge opp med kvalifisert helsepersonell for å finne det passende neste steget.