Ta risikovurderingstesten vår

Denne egenvurderingstesten om alkoholkonsum er basert på WHOs AUDIT-verktøy (1) og kan bidra til å fastsette din risiko for problemer med alkoholkonsum. Den gir ikke råd eller anbefaler spesifikke intervensjoner. Enten du fullfører denne for deg selv eller for noen andre, oppmuntrer vi deg til å følge opp med kvalifisert helsepersonell for å finne det passende neste steget.
Denne egenvurderingstesten om alkoholkonsum er basert på WHOs AUDIT-verktøy (1) og kan bidra til å fastsette din risiko for problemer med alkoholkonsum. Den gir ikke råd eller anbefaler spesifikke intervensjoner. Enten du fullfører denne for deg selv eller for noen andre, oppmuntrer vi deg til å følge opp med kvalifisert helsepersonell for å finne det passende neste steget.
Tar 3–5 minutter å fullføre
Start
AUDIT er Alcohol Use Disorders Identification Test (Test for identifisering av alkoholrelatert lidelse), utviklet av Verdens helseorganisasjon. Du kan få tilgang til den her. Forklaringer av poengresultater ble tatt herfra.
Audit Tool Hero Image