Få hjelp

Hvis du er bekymret over ditt forhold til alkohol, eller noen andres, finnes det mange ressurser og mye støtte tilgjengelig.