Få hjelp

Hvis du er bekymret over ditt forhold til alkohol, eller noen andres, finnes det mange ressurser og mye støtte tilgjengelig.

Er du bekymret for effektene av å drikke alkohol?