Jakie istnieją wytyczne, mogące pomóc Ci podejmować świadome decyzje dotyczące picia alkoholu

Możesz znaleźć wiele różnych wytycznych z całego świata, które mogą być pomocne, ale kluczowa jest wiedza, jak je zastosować w praktyce. Oto wyjaśnienie.

Ilustracja komputera na biurku

To, ile pijesz i kim jesteś, decyduje o tym, jak picie piwa, wina lub mocych alkoholi wpływa na Twoje zdrowie. Aby pomóc dorosłym, którzy decydują się na picie alkoholu, w podejmowaniu świadomych decyzji, rządy różnych krajów na całym świecie opracowały wytyczne dotyczące picia alkoholu (1)

Biorą one pod uwagę nie tylko to, ile ludzie piją, ale także czynniki, które wpływają na efekt, jaki może wywierać na nich alkohol. Ponieważ poszczególne rządy podchodzą do tych kwestii w różny sposób, nie istnieje jeden, ujednolicony zbiór wytycznych dotyczących picia alkoholu, który stosowany byłby na całym świecie (1).

Wytyczne dotyczące spożywania alkoholu zawierają porady dotyczące jego bezpiecznego picia i wpływu, jaki alkohol ma na zdrowie.

Ponieważ alkohol w różny sposób wpływa na mężczyzn i kobiety, większość wytycznych dotyczących picia w krajach na całym świecie zawiera porady zróżnicowane w zależności od płci biologicznej. Zazwyczaj zalecają one kobietom mniejszą ilość alkoholu niż mężczyznom.

Wytyczne jednych krajów zawierają porady odnoszące się do dziennych limitów alkoholu, ale są i takie kraje, które podają zalecenia odnoszące się zarówno do dziennych, jak i tygodniowych limitów.

W niektórych wytycznych dotyczących picia alkoholu odzwierciedlenie znajdują szczególne wzorce picia, jak np. upijanie się. Zalecenia mogą być także podawane w oparciu o wiek, w tym zakaz picia alkoholu obowiązujący osoby niepełnoletnie, w stosunku do kobiet w ciąży i osób starszych, dla których alkohol może stanowić zagrożenie.

Aby dowiedzieć się więcej o wskazówkach zawartych w oficjalnych wytycznych dotyczących picia alkohlu na całym świecie, kliknij tutaj. Te informacje mogą pomóc Ci w podejmowaniu własnych decyzji.

Czy obawiasz się o skutki picia alkoholu?

Ile tak naprawdę wiesz o alkoholu?