O DRINKiQ

O DRINKiQ

Strona DRINKiQ została stworzona przez światowego producenta napojów alkoholowych Diageo. Ma ona na celu uzupełnienie, a nie zastąpienie, zasobów oferowanych przez rządy, organizacje charytatywne lub niezależne instytucje. Jej zadaniem jest zapewnienie każdemu, niezależnie od aktualnej sytuacji, informacji, narzędzi i wsparcia, które będą pomocne w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących stosunku do alkoholu i jego konsumpcji. Jako taka, może być sama w sobie źródłem informacji i pomocy lub pośrednikiem w ich udostępnieniu.

Aby dowiedzieć się więcej o podobnych inicjatywach, odwiedź stronę Diageo.com.