Förklaring av standardglas och riktlinjer

Det kan vara bra att veta vad ett ”standardglas” står för när du försöker förstå och följa riktlinjerna. Här är allt du behöver veta.

Illustration av två olika stora ölglas

Ett standardglas är ett mått på mängden alkohol i din dryck. Standardglas är detsamma för öl, vin och sprit och uttrycks som gram etanol (1). I Sverige innehåller ett standardglas tolv gram (2).

Syftet med standardglas är att använda samma värden för alla drycker för att göra det enklare att förstå vetenskapliga rön bakom alkohol och hälsa. Detta är viktigt för att kunna tillhandahålla råd och riktlinjer för alkoholkonsumtion. De officiella riktlinjerna för både män och kvinnor är att inte regelbundet dricka mer än 10 standardglas per vecka för att minimera alkoholens hälsorisker (3).

Standardstorlekarna för alkoholmängder är olika i olika länder men används alltid för att räkna mängden alkohol på samma sätt för alla drycker

Alla länder använder inte samma enhetsstorlek (1). Men i varje fall gäller samma mått oavsett om du dricker öl, vin eller sprit.

Vissa länder, som exempelvis USA, använder sig av benämningen ”standarddryck” snarare än ”standardglas”.

Till exempel:

  • En standardenhet i Storbritannien innehåller 8 gram etanol
  • I Australien och Frankrike är standarden 10 gram etanol
  • En mexikansk standarddryck innehåller 13 gram etanol
  • Det finns 14 gram etanol i en standarddryck i USA, Argentina och Chile

Standardglas kan hjälpa dig att förstå riktlinjerna för alkoholkonsumtion

Det är sant att standardglas inte alltid motsvarar hur drycker faktiskt serveras. Till exempel innehåller många cocktails flera olika spritdrycker eller blandas med vin eller champagne, och innehåller då sannolikt mer alkohol än ett standardglas. Eftersom vin finns i olika styrkor och glas finns i olika storlekar, kan det hända att mängden alkohol du dricker inte är standard. Detta gäller särskilt om du är hemma och fyller på ditt glas innan du är klar.

Men standardglas är ändå en användbar benämning . Eftersom alkoholkoncentrationen varier mellan olika drycker innebär ett standardglas att mängden etanol i en portion alltid är densamma. Detta är viktigt för spridning av information om alkohol och dess hälsoeffekter.

Genom att använda oss av standardglas kan vi erbjuda vägledning om lämpliga konsumtionsnivåer, oavsett om det rör sig om sprit, vin eller öl. Dessutom brukar råden i allmänhet röra sig om att inte överstiga antalet standardglas på en dag, på en vecka eller vid ett och samma tillfälle.

Är du orolig över vilka effekter som alkohol kan ha?

Hur mycket vet du egentligen om alkohol?