Vilka riktlinjer finns för alkoholkonsumtion och varför är det viktigt att följa dem?

Riktlinjerna hjälper dig att ta välgrundade beslut om alkohol, men det viktiga är att du vet hur du använder riktlinjerna i rätt sammanhang. Vi förklarar det lite närmare.

Illustration av en dator på ett skrivbord

Hur mycket du dricker och andra faktorer om dig avgör hur öl, vin eller sprit påverkar din hälsa. För att hjälpa vuxna som väljer att dricka att ta välgrundade beslut, har myndigheterna i olika länder runt om i världen tagit fram riktlinjer för alkoholkonsumtion (1).

De tar inte bara hänsyn till hur mycket människor dricker, utan lyfter också skillnaderna som påverkar den effekt alkohol kan ha. Olika myndigheter närmar sig frågan på olika sätt så det finns ingen enskild riktlinje för alkoholkonsumtion som används överallt i världen (1).

Riktlinjerna för alkoholkonsumtion anpassas ofta utifrån individuella skillnader och dryckesmönster

Eftersom alkohol påverkar män och kvinnor annorlunda erbjuder de flesta alkoholriktlinjer specifika råd beroende på kön. De flesta riktlinjer rekommenderar lägre alkoholnivåer för kvinnor än män. De officiella riktlinjerna för lågriskkonsumtion (2) rekommenderar högst 10 standardglas per vecka för båda könen.

I andra länders riktlinjer finns dagliga råd, såsom rekommenderade dagliga gränser och det finns länder som ger både dagliga och veckovisa rekommendationer.

Specifika dryckesmönster, till exempel intensivkonsumtion av alkohol, kan nämnas i vissa riktlinjer. Det kan också finnas rekommendationer baserade på ålder, bland annat att inte dricka alkohol om man inte har nått en laglig ålder, för gravida och för äldre människor som kan löpa större risker av alkohol.

Att vara medveten om hur många standardglas du dricker kan hjälpa dig att sätta riktlinjerna i ett sammanhang

Du har förmodligen redan hört talas om ”standardglas”. Termen kan hjälpa dig att förstå och följa de råd som ges i riktlinjerna för alkoholkonsumtion. I Sverige motsvarar ett standardglas tolv gram etanol och detta gäller oavsett om du dricker öl, vin eller sprit. (3).

Men alkoholhaltiga drycker serveras oftast inte i de exakta föreslagna mängderna. Om du till exempel dricker hemma med vänner eller dricker en viss drink som innehåller flera olika spritdrycker kan du få i dig mer än ett standardglas och därför kan vinet, ölen eller spriten innehålla mer alkohol än 12 gram. Detta gör att det ofta kan vara svårt att faktiskt hålla reda på hur många standardglas du konsumerar och att veta om du har överskridit de rekommenderade gränserna.

Standardglas är ett användbart riktmärke, men påverkar oss alla olika. För information anpassad efter dina individuella förutsättningar bör du i första hand konsultera legitimerad sjukvårdspersonal. De kan hjälpa dig att identifiera dina risker.

Är du orolig över vilka effekter som alkohol kan ha?

Hur mycket vet du egentligen om alkohol?