Om DRINKiQ

Om DRINKiQ

DRINKiQ är framtagen av Diageo som är en global tillverkare av alkoholhaltiga drycker. Initiativet är avsett att komplettera snarare än ersätta de resurser som erbjuds av myndigheter, välgörenhetsorganisationer eller oberoende organ. Syftet är att ge vem som helst, oavsett deras nuvarande omständigheter, fakta, verktyg och stöd för att hjälpa dem att fatta välgrundade beslut om sin relation till alkohol. På detta sätt kan initiativet vara en destination i sig själv eller en portal för att få tillgång till hjälp eller information någon annanstans.

För mer information om liknande initiativ, besök Diageo.com.

Är du orolig över vilka effekter som alkohol kan ha?