Gör utvärderingen

The alt

Den här utvärderingen av alkoholvanor är baserat på WHO:s AUDIT-verktyg(1) och kan hjälpa dig att avgöra hur stor risken är för ett problematiskt alkoholbeteende. Utvärderingen ger inte några råd och rekommenderar inga specifika åtgärder. Oavsett om du gör utvärderingen för din egen räkning eller för någon annan uppmuntrar vi dig att ta upp resultaten med kvalificerad sjukvårdspersonal för att ta reda på nästa steg för din situation.