Hur påverkas du fysiskt av alkohol? Det beror på flera faktorer

Varför blir vissa snabbt berusade och andra inte? Och varför borde vissa människor inte dricka alls? Här är några faktorer som gör att alkoholen påverkar oss alla olika.

Män och kvinnor bryter ned alkohol på olika sätt

Illustration of a male and female silhouette.

Kvinnor har i allmänhet mindre kroppsstorlek än män och deras kroppar innehåller mer fett och mindre vatten. Detta innebär att alkoholen i en dryck är mer koncentrerad i en kvinnas kropp än samma mängd i en mans kropp och kvinnan kommer att känna av alkoholens effekter snabbare (1, 2).

Kvinnors kroppar bryter ned alkohol långsammare jämfört med en man Det tar längre tid för alkoholen att brytas ner Dessa skillnader får betydelse för hur alkohol påverkar mäns respektive kvinnors hälsa. (3, 4). Transsexuella och personer som genomgår en könskorrigering bör i första hand konsultera sin läkare för mer individanpassad information om alkoholens påverkan på kroppen.

Hur snabbt alkoholen bryts ner i kroppen förändras med åldern.

Det är vedertaget att barn och ungdomar bryter ned alkohol annorlunda än vuxna eftersom deras kroppar fortfarande utvecklas. Detta medför att alkoholkonsumtion i tidig ålder riskerar att orsaka skadliga effekter senare i liver (5, 6). De flesta länder har en lagstadgad åldersgräns för alkoholkonsumtion. Det är inte tillåtet för personer under denna åldersgräns att dricka alkohol och ungdomar under denna åldersgräns ska heller inte dricka alkohol (7).

Men åldern avgör också hur äldre personer bryter ned alkohol (8). Alkohol påverkar äldre annorlunda jämfört med yngre personer och personer i medelåldern. När vi åldras försämras vår förmåga att bryta ned alkohol (9). Den kan stanna kvar i våra kroppar längre och vi kan därför uppleva dess effekter på ett annat sätt.

Risken för att drabbas av hälsoproblem ökar gradvis med stigande ålder. Alkohol kan förvärra redan befintliga hälsoproblem. Det är också mer sannolikt att vi tar mediciner som kan ha en negativ påverkan på alkohol (10). Det är alltid bäst att rådgöra med legitimerad sjukvårdspersonal om alkoholkonsumtion och dess effekter, särskilt när vi blir äldre.

Din kroppsmassa och vikt spelar roll

Det tar i allmänhet längre tid för människor med större kroppsstorlekar att känna effekten av alkohol än för människor som har mindre kroppsstorlek. Kroppsmassan och vikten påverkar hur snabbt eller hur långsamt alkoholen bryts ner (11). De påverkar också hur snabbt du känner en berusande effekt.

Trots dessa skillnader är alla, oavsett kroppsstorlekar, mottagliga för effekterna av alkohol och för skadorna som uppstår av att dricka för mycket.

Hur du känner av alkohol beror på din allmänna hälsa

Illustration of a heart with a cog and heart rate pulse line

Hur du mår efter att du har druckit alkohol kan bero på faktorer som om du är frisk eller sjuk och om du tar läkemedel och vilka läkemedel du tar. Personer som har vissa sjukdomar eller lider av vissa hälsotillstånd kan få rekommendationen att minska mängden alkohol de dricker eller rekommenderas att inte dricka alkohol alls (12-15). Om du genomgår läkemedelsbehandling eller annan behandling inom hälso- och sjukvården bör du rådgöra med behandlande läkare eller legitimerad sjukvårdspersonal om vilka effekter som alkoholkonsumtion kan ha på ditt hälsotillstånd.

Läkemedel innehåller ofta viktiga varningar som avråder från att dricka alkohol, eftersom det kan finnas interaktioner som kan påverka hur du känner dig, ditt sinnestillstånd och hur effektivt medicinen kommer att påverka dig (10).

Genetiskt nedärvda egenskaper har betydelse för hur alkohol påverkar dig.

Illustration of three double-stranded helix

Vissa personer kan inte bryta ned alkohol effektivt på grund av en genetisk skillnad som påverkar hur alkoholen bryts ned i deras kroppar (16, 17). Denna genetiska variant är vanligare bland människor av kinesiskt, japanskt och koreanskt ursprung än bland andra grupper (18). Även om de annars är friska kan personer som har denna brist få en rodnad i ansiktet när de dricker, må illa och bli yra även efter att de har druckit små mängder alkohol.

Familjens sjukdomshistoria och gener är också en del av anledningen till att vissa människor utvecklar alkoholberoende, eller ”alkoholism” som det brukade kallas (16, 19). Denna sjukdom kan föras vidare i flera generationer i vissa familjer (20, 21). Människor som har ett riskbruk av alkohol och som har svårt att sluta dricka bör rådgöra med legitimerad sjukvårdspersonal för att få råd och eventuell behandling.

Att använda droger påverkar hur du känner av alkoholen

Alkohol påverkar hjärnan och nervsystemet och det är här de flesta av alkoholens effekter uppstår. På vilket sätt och i vilken omfattning effekterna påverkar dig beror på hur mycket du dricker, din ålder, din vikt, ditt kön och olika faktorer som diskuteras i detta avsnitt.

Narkotikaklassade preparat som exempelvis opiater, cannabis och amfetamin, oavsett om de är lagliga eller olagliga, påverkar hjärnan (22, 23). De kan interagera med alkohol och den kombinerade effekten kan därför vara stark och oförutsägbar (24). Om du tar droger tillsammans med alkohol kan det vara farligt och även dödligt, beroende på hur mycket du dricker och vilka droger du använder. Du ska inte blanda alkohol med receptbelagda läkemedel utan att rådfråga sjukvårdspersonal. Naturligtvis ska du aldrig ta olagliga droger, men särskilt inte tillsammans med alkohol.

Vad du äter och dricker påverkar din kropps förmåga att bryta ned alkohol

Orsaken till detta är enkel. När du äter absorberas alkoholen långsammare av blodomloppet och därigenom påverkas även hur snabbt vi känner alkoholens effekter. (11). Att dricka ordentligt, genom att dricka alkoholfria drycker och vatten, hjälper din kropp att bearbeta alkoholen och få ut den från ditt system efter att den har brutits ned. Det är alltid en bra idé att äta när du dricker och att ta en alkoholfri dryck efter varje alkoholhaltig dryck.

Men att äta eller dricka alkoholfria drycker kommer inte förhindra att du blir berusad eller mildra de effekter som din kropp utsätts för om du dricker för mycket.

Är du orolig över vilka effekter som alkohol kan ha?