Få hjälp

Om du är orolig över din eller någon annans relation till alkohol finns det en rad tillgängliga resurser och olika former av stöd.

 • Anonyma Alkoholister är en gratis supportgrupp som erbjuder hjälp för alla som väljer att sluta dricka.

 • Cancerfonden ger information om hur alkohol påverkar din risk för sjukdomen.

 • Folkhälsomyndigheten vill minska alkoholrelaterade skador genom att hjälpa människor att fatta bättre beslut om sin alkoholkonsumtion.

 • Trafikverket beskriver alla möjliga konsekvenser av rattfylleri och tillhandahåller en promilleräknare du kan använda för att uppskatta promillehalten i blodet.

 • Alkohollinjen är en gratis anonym hjälplinje för alla som är oroliga över sina egna eller någon annans alkoholvanor. Ring 020-84 44 48 (Öppettider (helgfria vardagar): måndag - torsdag kl.11.00-19.00, samt fredagar kl.11.00-16.00).

 • 1177 ger råd om hur du får hjälp och erbjuder supportnätverk att kontakta.

 • IQ.se har information om minderåriga och alkohol och erbjuder stöd för barn och deras familjer.

 • Brottsofferjouren ger specialiststöd till både vuxna och barn som upplever våld i hemmet.

 • Mind erbjuder stöd till alla i känslomässig nöd.

 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering av FASD hjälper människor som drabbas av fetalt alkoholsyndrom och erbjuder utbildning om riskerna med att dricka under graviditeten.

 • Officiella riktlinjer för lågriskkonsumtion  har skapats för att hjälpa människor att ta välgrundade beslut om sin alkoholkonsumtion.