Vad är alkoholberoende och hur vet du om det finns ett problem?

Här är några faktorer du ska ha i åtanke kring problematisk alkoholkonsumtion, från att känna igen tecknen på beroende till de typer av behandlingar som finns tillgängliga.

En man som lyssnar noga på terapeuten i supportgruppen

En omåttlig och ihållande alkoholkonsumtion kan vara ett tecken på att du bör söka råd för att ompröva dina alkoholvanor

För vissa personer kan problematisk alkoholkonsumtion vara något tillfälligt och relaterat till stress eller andra problem, men dessa personer riskerar ändå att skada sig själva, andra och sina relationer. Det är alltid bäst att söka professionell hjälp om du har problem. Många människor kan lära sig att hantera sina alkoholvanor genom att ändra sitt beteende.

Men det finns andra vars alkoholkonsumtion är större och ihållande och för dessa blir effekterna allvarligare. De kan ha en ständig lust att dricka och de kan uppleva obehagliga fysiska abstinensbesvär när de slutar (1). De kan till och med ge upp trivsamma aktiviteter, dra sig undan relationer och försumma andra delar av sina liv för att fokusera på alkoholen. Dessa symtom tyder på alkoholmissbruk, även känt som alkoholberoende. Personer som har allvarliga alkoholproblem behöver ta hjälp av experter och eventuellt även behandling.

Det finns verktyg som hjälper dig att förstå dina alkoholvanor bättre och om de innebär ett riskbruk av alkohol samt vad de bästa åtgärderna är för just dig

Om du är bekymrad över dina egna alkoholvanor finns det verktyg som kan hjälpa dig att avgöra hur allvarliga dina symptom är och vad du kan göra för att ändra dina vanor. Är du orolig för någon annans alkoholvanor kan du ta hjälp av dessa verktyg för att hjälpa den personen.

Ett första steg kan vara att använda ett verktyg som kallas AUDIT (test för identifiering av alkoholberoende, Alcohol Use Disorder Identification Test) (2, 3) som kan hjälpa dig att avgöra om du borde vara orolig. AUDIT kan också hjälpa dig att identifiera om du kan behöva professionellt stöd och om du borde kontakta en kvalificerad specialist. Du kan ta vårt test här.

Ett professionellt ingripande kan för många vara den hjälp de behöver för att ta itu med orsakerna som leder till att de dricker och för att ta reda på vilka förändringar de kan göra. Beroende på hur allvarligt ditt problem är kan ett ingripande hjälpa dig att ändra ditt beteende. Detta tillvägagångssätt utvecklades av Världshälsoorganisationen för att hjälpa människor som inte är beroende och det har visat sig fungera för att skapa ihållande förändringar (4-6).

Alkoholberoende är ett komplext psykiskt hälsotillstånd med många orsaker, men också många behandlingsalternativ

Det kanske inte räcker med ett ingripande om dina problem är allvarliga (7). Alkoholberoende är ett psykiskt hälsotillstånd och en form av missbruk, som även kallas för ”alkoholism” (1, 8). Personer med alkoholberoende kan ha en stark lust att dricka och de kan uppleva obehagliga fysiska abstinensbesvär när de inte dricker. De kan ge upp andra aktiviteter och relationer och fokusera på att dricka, eller så kan de skadas eller skada andra som en följd av deras alkoholvanor.

Grundorsakerna till alkoholberoende är komplexa och är olika från person till person:

Alkoholberoende har sällan en enda orsak och är ett resultat av en kombination av olika faktorer. Det är viktigt att komma ihåg att ett missbruk av alkoholkonsumtion inte är ett tecken på svaghet eller ett moraliskt misslyckande.

Liksom andra former av missbruk och psykisk ohälsa kan problematisk alkoholkonsumtion och alkoholberoende behandlas. Vilken typ av behandling som är bäst beror på hur allvarligt problemet är, dess bakomliggande orsaker och på individuella faktorer. För vissa är självhjälp och stödgrupper som Anonyma Alkoholister det bästa tillvägagångssättet. Andra svarar bäst på psykiatrisk behandling och rådgivning eller på läkemedel som kan hjälpa dem att sluta dricka. Stöd från omgivningen och ett stödnätverk är oerhört viktiga, oavsett behandling eller ingripande, för att få positiva resultat om du har alkoholberoende eller känner någon som har det.

Är du orolig över vilka effekter som alkohol kan ha?