การผสมเครื่องดื่มหลายชนิดจะทำให้คุณเมาเร็วขึ้น. 

จริงหรือไม่

แบบทดสอบ DRINKiQ จะช่วยให้คุณทดสอบระดับความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ของตัวคุณเอง

เริ่มทำแบบทดสอบ

นำเสนอโดยดิอาจิโอ ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับโลก