Về DRINKiQ

Về DRINKiQ

DRINKiQ được xây dựng bởi công ty sản xuất thức uống có cồn toàn cầu Diageo. Mục đích của DRINKiQ là bổ sung, không nhằm thay thế các nguồn lực do chính quyền, các tổ chức thiện nguyện hoặc các cơ quan độc lập cung cấp. DRINKiQ hướng đến mang lại cho mọi người các thông tin chính xác, công cụ và sự hỗ trợ cho tất cả mọi người, bất kể hoàn cảnh hiện tại của họ, để giúp họ đưa ra lựa chọn có hiểu biết về mối quan hệ của họ với rượu bia và việc uống rượu bia. Bằng cách này, đây có thể là đích đến hoặc một cổng thông tin để mọi người tiếp cận những sự hỗ trợ hoặc thông tin ở nơi khác.

Để biết thêm thông tin về những sáng kiến tương tự, vui lòng truy cập truy cập Diageo.com.