Thực hiện kiểm tra đánh giá nguy cơ của chúng tôi

The alt

Kiểm tra tự đánh giá việc uống rượu bia này dựa trên công cụ WHO’s AUDIT (1) và có thể giúp xác định nguy cơ uống rượu bia có vấn đề của bạn. Công cụ này không cung cấp ý kiến tư vấn hay khuyến nghị những biện pháp can thiệp cụ thể. Dù bạn hoàn thành bài kiểm tra này cho bản thân hay cho người khác, chúng tôi khuyến khích bạn nên theo dõi với một chuyên gia chăm sóc sức khỏe có chuyên môn để tìm hiểu các bước thích hợp tiếp theo.