Hulp vragen

Als je je zorgen maakt over je alcoholgebruik, of dat van iemand anders, dan zijn er verschillende bronnen en ondersteuning beschikbaar.

 • Anonieme Alcoholisten Vlaanderen is een gratis zelfhulpgroep die hulp biedt aan iedereen die wil stoppen met drinken.

 • Kankeronderzoek biedt informatie over hoe alcohol van invloed is op het krijgen van de ziekte.

 • SolutionS Belgium – verslavingszorg en meer biedt hulp aan mensen die problemen ervaren door het drankprobleem van iemand anders.

 • SolutionS Belgium – verslavingszorg en meer wil aan alcohol gerelateerde schade verminderen door mensen te helpen betere beslissingen te nemen over drinken.

 • Alcohol en verkeer schetst alle mogelijke gevolgen van rijden onder invloed en biedt een bloedalcoholcalculatorberekening waarmee mensen een nauwkeurige schatting kunnen krijgen van hun alcoholgehalte in het bloed.

 • De Druglijn is een gratis vertrouwelijke hulplijn voor iedereen die zich zorgen maakt over zijn of haar alcoholgebruik, of dat van iemand anders. Bel 078 15 10 20 (doordeweeks van 10 tot 20 uur).

 • Alcool Help geeft advies over hoe je hulp kunt krijgen en een volledige lijst met ondersteuningsnetwerken waarmee je contact kunt opnemen

 • De Druglijn biedt informatie over alcoholgebruik door minderjarigen en biedt hulp voor kinderen en hun gezin

 • CAW biedt gespecialiseerde ondersteuning aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld.

 • Zelfmoord 1813 biedt ondersteuning aan mensen in emotionele nood.

 • De Federale Overheidsdienst (FOD) helpt mensen die lijden aan foetale alcoholsyndromen en geeft voorlichting over de risico's van drinken tijdens de zwangerschap

 • De richtlijnen voor drankgebruik met een laag risico van het VAD zijn opgesteld om mensen te helpen bij het maken van geïnformeerde beslissingen over drinken.