สร้างความแตกต่าง

คุณควรคิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับตัวคุณกับแอลกอฮอล์ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่มีความหมายต่อคุณ มาเริ่มต้นด้วยการสร้างความแตกต่างในตัวคุณดีกว่า

คุณต้องการสร้างความแตกต่างในเรื่องใด

ฉันคิดว่าฉันอาจมีปัญหากับการดื่ม

ฉันต้องการทราบข้อมูลที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการดื่มของฉัน

ฉันต้องการสนับสนุนคนอื่น